Är hampa lagligt?

Laglighet

Alla produkter du kan köpa på Cannabislight är 100% lagliga att sälja, köpa och bruka. Våra CBD Buds kommer från EU-godkänd industrihampa och är därmed undantagna narkotikalagstiftningen. Våra odlare har tillstånd för odling av hampa och uppfyller alla de krav som ställs. Industrihampa får innehålla upp till 0,2% THC i enlighet med 1961 års narkotikakonvention. Den hampa vi säljer räknas som en jordbruksprodukt.

Det finns ett undantag du som kund inte får lov att göra och det är beredning av hampan. Det innebär att du inte får lov att göra egna oljor och extrakt. Anledningen till detta är att en olja eller ett extrakt gjort direkt på industrihampa innehåller små mängder THC och extraktionen blir då narkotikaklassad.

Har ni CBD-produkter utan THC?

Ja. Våra oljor, isolat, destillat samt vår Muscle & Joint Rescue Cream är THC-fria.